Simchat Torah

På den sista dagen under högtiden Sukkot firar vi avslutandet av Torahläsningens cykel. Simchat Torah är kulmen på en månad som varit fylld av högtider. Vi har stått inför Universums Konung; vi har blivit förlåtna och renade genom Hans nåd och vi har glatt oss åt att få förena oss med Honom genom hans vackra bud. Nu gläds vi med Hans Torah.

Vi tar ut alla Torahrullar ur Arken och dansar tillsammans, lärd som olärd. Under dansen hålls rullarna instängda i sina fodral, eftersom detta inte är tid för studier. Glädjen under Simchat Torah är större än den glädje vi upplever då vi förstår något intellektuellt. Här betonar vi än en gång den judiska själens sublimitet – vi hör alla ihop.

På kvällen (i många församlingar även på Shmini Atzerets kväll) går vi sju hakafot runt biman med Torahrullarna under sång och dans.

På morgonen läses sista stycket ur Toran, med vilket årets cykel fullbordas. Därefter påbörjas det första stycket omedelbart. Således fortsätter vi att näras av G‑ds Torahs oändliga visdom – den eviga kraft som har knutit oss samman och hållit oss vid liv i mer än 3 300 år.

Vill du fira Simchat Torah med oss? Klicka här