Inför Pesach
Inför Sedern
Sedern
Pesach in English

Inför Pesach

Vad är Chametz?
Chametz är en generell term för all mat och dryck som görs av vete, råg, korn, havre eller dess biprodukter, vilka är förbjudna på Pesach för de är jästa. Även mat som endast har en liten del Chametz är förbjuden och måste tas ut ur hemmet.

Att söka och plocka undan Chametz
På söndag kväll den 24 mars 2013 söks hemmet formellt igenom med ett tänt stearinljus. Det är traditionsenligt att placera ut bitar med hårt bröd på olika platser i hemmet före sökningen på ett sådant sätt att den som söker finner dem. Enligt Kabbalan placerar man ut 10 sådana bitar.

Före sökningen påbörjas läses följande välsignelse:

BARUCH ATA ADONAI ELOHEINU MELECH HAOLAM ASHER KIDESHANU BEMITZVOTAV VETZIVANU AL BIUR CHAMETZ.

Översättning: Välsignad vare Du, Herre, vår G‑d, Universums Kung, som har helgat oss med Hans bud och har påbjudit oss om undanplockandet av Chametz.

Man skall genomföra sökningen med ett ljus vid alla mörka och undangömda platser, även i sprickor i golvet. Andra familjemedlemmar bör stå i närheten så de kan höra välsignelsen så var och en därefter kan söka i sitt egna utrymme, utan att samtala däremellan. Sök först igenom rummet där välsignelsen sades.

Efter sökningen avslutats måste man vara försiktig så den Chametz som sparats för att äta på morgonen förvaras på säker plats och att smulor ej sprider sig.

Efter sökningen måste man även avsäga sig ägarskap av eventuell Chametz man glömt eller ej hittat. Detta gör man genom att säga:

Allt jäst i mitt ägarskap som jag ej sett eller plockat undan vilken jag ej är medveten om skall anses vara mig avsagt och ägarlöst såsom dammet på jorden.

På måndag den 25 mars 2013, före kl 10:50 på morgonen skall man bränna sin Chametz i en eld och avsäga sig den. Detta gör man genom att säga:

Allt jäst i mitt ägarskap, vare sig jag har sett det eller ej, observerat det eller ej, plockat undan det eller ej, skall anses vara mig avsagt och ägarlöst såsom dammet på jorden.

Försäljning av Chametz

Eftersom det är förbjudet att äga Chametz under Pesach måste all Chametz man ej gjort sig av med säljas till en icke-jude. Chametz som är i en judes ägarskap under Pesach får ej användas, ätas, köpas eller säljas, även efter Pesach är över. Därför, all Chametz som ej äts eller bränns före Pesach och alla köksredskap som använts med Chametz som ej görs tillräckligt rent måste ställas undan för förvaring. Förvaringsutrymmet bör låsas eller tejpas igen och leasas sedan ut till ickejuden vid försäljningen av Chametz.

Då det föreligger många komplexa legala aspekter bakom försäljningen bör endast en kompetent rabbin förlitas att verkställa den. Rabbinen agerar agent både vid försäljningen av Chametz till en icke-jude morgonen före Pesach börjar, och även för återköpet kvällen efter Pesach går ut. Ett formulär bör fyllas i och lämnas senast till Din lokala rabbin söndag morgon den 24 mars 2013.

Om du ej kan överlämna ett formulär personligen till en rabbin, kan Du skicka in formuläret via internet. Klicka här för att Sälja Er Chametz Online.

Att förbereda köket

Tallrikar och bestick:
Det är bäst att ha en speciell uppsättning tallrikar, bestik, kastruller, stekpannor och andra köksverktyg som endast används för Pesach. Om det är nödvändigt kan vissa köksredskap som används under resten av året användas under Pesach om de "kashras" före Pesach börjar. Kashrings-lagarna är ganska komplexa och sättet att kashra på är beroende av vilket material de är gjorda av, samt hur de har använts med Chametz. Det är därför rekommenderat att man vänder sig till en kompetent halachisk person eller myndighet för konsultation över hur och om ett specifikt köksverktyg kan kashras för Pesach.

Ugn
Gör noggrant rent varje liten del av ugnen. Värm sedan ugnen till dess högsta temperatur i en till två timmar. Ståldelarna skall hettas upp tills de blir glödheta.

Mikrovågsugnar
Gör noggrant rent mikrovågsugnen. Fyll en tom behållare, som ej använts de senaste 24 timmarna, med vatten. Sätt på mikron och låt vattnet ånga. Stäng av och torka av insidan. För använding av mikron under Pesach lägg in en platt bit styrofoam eller ett annat tjockt objekt för att separera bottnen av mikron med tallriken. Maten bör täckas över från alla sidor vid användning i mikron.

Diskho
Gör noggrant rent diskhon. 24 timmar före kashring är det ej tillåtet att hälla varmt vatten från Chametz-kastruller i diskhon. Koka sedan efteråt upp vatten i en ren kastrull som ej använts på 24 timmar och häll sedan tre gånger på varje del av diskhon.

Kylskåp, frys, skåp, garderober, bord och diskbänkar
Gör noggrant rent och skrubba dem för att få bort alla smulor och andra rester. Täck sedan över alla ytor som kommer att komma i kontakt med varm mat eller köksverktyg.

Bordsdukar och servetter
Tvätta rent utan stärkelse.

Bilar, garage, etc.
Dammsug din bil, gör noggrant rent din källare, garage eller annan egendom du har. Det är speciellt noggrant med saker du kommer använda eller rum du kommer att utnyttja under Pesach.