Det första G‑d gjorde var att skapa himlen och jorden. Till att börja med så var allting i en enda röra! Det tog sex dagar för G‑d att ställa allting på sin rätta plats. Låt se hur det gick till: På den första dagen skapade G‑d dagen och natten. På den andra dagen delade G‑d på himlen och jorden. På den tredje dagen skapades land och vatten, träd, blommor och gräs. På den fjärde dagen hamnade solen, månen och stjärnorna på sina rätta ställen. På den femte dagen skapade G‑d fiskar, fåglar och reptiler (ödlor och ormar och sådant). På den sjätte dagen skapade G‑d landdjur som kor och hästar, och G‑d kapade de första människorna, Adam och Eva!

På den sjunde dagen slutade G‑d att jobba och vilade hela dagen. Det var Shabbat. Adam och Eva gifte sig och bodde i Edens lustgård. Det var jätte vackert där, och de hade allt de behövde. Dom åt sig mätta från de vackra fruktträden, och de var omgivna av vackra växter, träd och floder. Adam och Eva fick äta av alla träd och växter utom ETT: Kunskapsträdet på gott och ont. Det trädet hade G‑d förbjudit dem att äta av!

Det bodde en listig orm i Edens lustgård som lurade Eva att äta utav kunskapens träd i alla fall, och Eva bjöd Adam att äta också. När G‑d fick veta att de ätit av det förbjudna trädet, så blev de utslängda från Eden. Nu fick Adam och Eva jobba hårt för att överleva på egen hand, och ingenting fick dom gratis längre.

Adam och Eva fick två barn som hette Kain och Abel. En dag bråkade de med varandra, och Kain dödade Abel! G‑d straffade Kain och gör honom hemlös. Han fick vandra över hela jorden hela sitt liv utan att ha ett ställe som han kunde ha som sitt eget.

Adam och Eva fick ett till barn som de kallade Set. Han var släkt med Noach som vi kommer att lära oss om i nästa parasha.

Bereshit Swedish coloring Page.jpg 

Bereshit Swedish.jpg