Kära vän!

Ditt stöd för utökandet av vår verksamhet, inklusive utveckling av vår webbsida, är mycket uppskattat.

Pushkah 2Chabadcentret i Stockholm får sitt ekonomiskt stöd via medel donerade av hängivna och omtänksamma personer som dig själv.

Bli vår partner i den viktiga mitzvan att nå ut till våra judiska bröder och systrar. Uppfyll en mitzva idag för en försäkran om en judisk morgondag.

I Sverige kan du göra en inbetalning till:
SWISH: 1234 182648 
PG: 281896-1
BG: 5333-7481

Dear Friend!

Your help to expand our activities, as well as our website is greatly appreciated.

The Chabad Center of Stockholm is supported by the funds donated by dedicated and concerned people such as yourself.

Become our partner in the beautiful mitzvah of reaching out to our fellow Jews. Do a Mitzvah today to ensure a Jewish tomorrow.

You can donate using one of the options below.  

In the US:
Friends of Chabad Stockholm, Inc.
465 Empire Blvd.
Brooklyn, NY 11225

Note: Friends of Chabad Stockholm is a registered 501(c)3 organization in the United States, and your donations are fully tax-deductible.