Tanya är den grundläggande guiden till chassidisk filosofi. Den fångar de djupaste och mest mystiska aspekterna av Toran och omvandlar dessa aspekter till ett gripbart och inspirerande sätt att närma sig och att tjäna G‑d.

Tanya skrevs av Rabbin Shneur Zalman från Liadi, Chabads grundare.

Datum: Söndagar kl. 07:30 (före Shacharit)
Plats: Synagogan Adat Israel, Ragvaldsgatan 14C

Anmälan:
[email protected]
Språk: Svenska

The Alter Rebbe