Det är en stor mitzva att tända shabbatljusen på fredag kväll. Det är en handling fylld med mening. I en värld så mörk som vår bringar de ljus, som tänds av judiska kvinnor och flickor, glädje och helighet. Våra vise säger att det krävs enbart lite ljus för att skingra en hel del mörker. Vår matriark Sara grundade seden att tända shabbatljus. Hon är berömd för miraklet då hennes ljus brann från fredag kväll ända till nästa fredag kväll.

Rebecka tände ljus redan vid tre års ålder, alltså innan hon var gift. Att tända shabbatljus är ett rabbinskt påbud som bör följas, utöver de 613 bibliska buden. Våra lärde instiftade tändandet av shabbatljusen för att ära denna speciella dag, den sjunde dagen i veckan. Ytterligare en anledning för tändandet är att detta bringar lugn och ro till det shabbatfirande hemmet.

Vem skall tända shabbatljusen?

Traditionellt är det den gifta kvinnan, som tänder två ljus, men hon kan även tända ytterligare ett för varje barn hon har. En ogift kvinna tänder endast ett ljus för att visa aktning för sin mamma.

Så fort en flicka förstår innebörden av shabbat och kan uttala välsignelsen (vanligtvis vid tre års ålder) bör hennes föräldrar ge henne ett ljus och lära henne att tända det på fredag kväll. Flickan bör tända före sin mamma, om mamman behöver hjälpa sin dotter med tändningen. Om ingen kvinna är hemma skall mannen tända ljusen istället.

Vad gör man innan man tänder ljusen?

Det är brukligt att ge några slantar till välgörenhet innan man tänder shabbatljusen.

När tänder man shabbatljusen?

Den avsedda tidpunkten att tända shabbatljusen infaller på fredag kväll, 18 minuter före solned-gång. Att tända ljusen efter att solen gått ned är att vanhelga shabbat. Du kan alltid kontrollera tiden för ljuständningen i Stockholm eller vilken annan stad som helst genom att klicka här.

Den tidpunkt, vid vilken man tidigast kan tända shabbat-ljusen, kallas plag ha-mincha. Denna tidpunkt infaller 1,25 halachisk timme före solnedgång. En halachisk timme är lika med 1/12 av tiden mellan soluppgång och solnedgång. När man väl har tänt ljusen har man fört in Shabbat.

För att ta ett exempel: Om tiden mellan soluppgång och solnedgång är 18 timmar är en halachisk timme 90 minuter. Detta innebär att plag ha-mincha infaller 112,5 minuter före solnedgång.

Finns det andra tider då vi tänder ljus?

Precis som man tänder ljus för att ära shabbat tänder man också ljus för att ära följande högtider: Rosh Hashana, Yom Kippur, Sukkot, Shmini Atzeret, Pesach och Shavuot.

Att tända shabbatljusen

Kvinnan eller flickan tänder ljuset/ljusen, sedan sträcker hon ut sina händer runt ljuset/ljusen för att sedan dra in sina händer mot sig med tre cirkulära rörelser. Detta symboliserar att hon tar på sig shabbats helighet. Sedan täcker hon för sina ögon och säger välsignelsen. Slutligen tar hon bort händerna från sina ögon och ser på ljusen.

Tiden för tändandet av shabbatljusen anses vara en gynnsam tidpunkt att be till G‑d om hälsa och lycka. Bönen tas emot beredvilligt, eftersom den uttalas i sambandet med utförandet av denna stora mitzvan.

Välsignelsen

Translittererat uttalas välsignelsen så här: Boruch A-toh Ado-noi E-lo-hei-nu Me-lech Ho-olom A-sher Ki-de-sha-nu Be-mitz-vo-sov Vi-tzi-vo-nu Le-had-lik Ner Shel Sha-bos Ko-desh.

Översättning: Välsignad vare du vår Herre, vår G‑d, Världens Konung, som har helgat oss med sina bud och befallt oss att tända den Heliga Sabbatens ljus.