The RebbeChabad, även känt som Lubavitch, är en internationell rörelse vars syfte är att nå ut till så många judar som möjligt med sina utbildnings- och kulturella program, ämnade att befrämja judarnas andliga och fysiska välbefinnande runt omkring i världen.


"Chabad" är en förkortning av tre hebreiska ord: Chochma, Bina and Daat - Visdom, Insikt och Kunskap. Det betecknar rörelsens filosofi: Man måste tjäna G‑d inte enbart med enkel tro utan också med förståelse och glädje.

Rörelsen grundades på 1700-talet i Ryssland. Centrum för rörelsen i över hundra år var staden Lubavitch.
Idag ligger högkvarteret i Brooklyn, New York. Där har under ledarskap av Lubavitcher Rebben, Rabbin Menachem M. Schneerson o.b.m., rörelsen blivit den största världsomspännande judiska "outreach" organisationen och en viktig kraft i den judiska världen.

Chabad har kontor och representanter i nästan varje land och större stad världen runt. Mer än 3000 Chabad center stödjer judiska församlingar med utbildning, sociala och religiösa tjänster. Från Paris till Moskva, Rio de Janeiro till Bangkok, Sydney till Johannesburg, det finns knappast någon judisk församling som inte direkt eller indirekt har påverkats av Chabad.

Chabads första mål är att uppmuntra, inspirera och undervisa judar om judendoms vackra arv. De moraliska värdena och den rika tradition som judendomen har att erbjuda är ingenting son en jude skall vara berövad. Chabads mission är judisk kontinuitet. Dess uppgift är att göra judendom tillgängligt för dig.

Chabads dörrar är öppna för alla judar oavsett deras bakgrund, tillhörighet eller religiös nivå. Även om vi har starkt åtagande till Tora traditionen, så kräver vi inte samma åtagande av dig. Det enda vi begär är nyfikenhet och en önskan att lära och försöka att fylla ditt hem med judiska värden. Du behöver inte bli Chabad medlem eller ens hålla med oss, om du bara kommer - är du med i klubben.


Följande artiklar är på engelska:

The Rebbes
Brief biographies of the founding leaders of Chassidism and the Rebbes of Chabad-Lubavitch, exploring their wide-ranging activities and sweeping impact on world Jewry.

 

The Man and the Century: A Timeline Biography of the Lubavitcher Rebbe
The rise of Communism, the coming of age of modern science, the Holocaust, the renaissance of Jewish life in America, the Sixties, the feminist movement, the information age, the end of the Cold War ,the Rebbe was there, and had something to say and do about them all.

 

Chassidic Niggunim
"Speech is the pen of the heart, but melody is the pen of the soul." - Rabbi Schneur Zalman, founder of Chabad Chasidim. The following recordings capture the various moods and atmosphere of various chassidic occasions.

 

Chassidic Texts
Works that probe the essence of life and reveal the soul of Judaism, from classic Chassidic discourses to essays, anthologies and aphorisms.

 

Contemporary Chassidic Works
Ancient ideas as understood, internalized, interperted, explained, and expounded upon by contemporary authors.