Chabad Stockholm är en judisk organisation som är öppen för alla, oavsett anknytning, bakgrund eller nivå på judisk religionsutövning.

Chabad verkar för att främja judisk kontinuitet genom ökade kunskaper och medvetenhet om judendomen och genom engagemang för och stolthet över judendomen. Chabad strävar efter att erbjuda ett varierat utbud av tjänster såsom undervisning, religiösa och sociala aktiviteter i en varm och underhållande miljö, enligt Lubavitcher-Rebbens vägledning. Vi inbjuder dig till att bli en del av en växande grupp människor, som har Chabad som sin hemvist för kunskapsinhämtning och inspiration.