Rosh Hashana

Månaden Elul

Vad är Elul? Under uttåget ur Egypten steg Moses upp på berget Sinai sammanlagt tre gånger. Första gången var för att ta emot Toran. Andra gången var för att be G‑d om förbarmande, efter det att det judiska folket syndat genom att tillbe guldkalven. Och så, på den första dagen i Elul, den månad som föregår Tishrei, steg Moses upp för tredje gången för att åkalla G‑ds förbarmande så att folket kunde uppnå försoning inför den Högste. Han kom att stanna i fyrtio dagar tills Yom Kippur, Försoningsdagen, under vilken G‑d renade folket från deras synder.Sedan dess präglas dessa dagar av G‑domlig nåd och det är också under dessa dagar som våra uppriktiga böner kommer att vinna gillande hos Skaparen.

 

Iakttagande av Elul

• Man blåser i Shofar varje vardagsmorgon utom på sista dagen i Elul, som är Erev Rosh Hashana.

• Psalm 27 läggs till morgon och eftermiddagsbönen ända tills Hoshana Rabba.

• Det är brukligt att ge ytterligare Tzedaka (välgörenhet), varje vardag.

• Från och med lördag kväll före Rosh Hashana fram till Erev Rosh Hashana läser man Selichot, som är speciella botgöringsböner.

• Elul är en lämplig tid för att reflektera över ens handlingar och den inställning man haft under det gångna året, samt för att besluta sig för att rätta till våra tillkortakommanden.

Vad är Rosh Hashana 

Rosh Hashana är den dag då G‑d fullbordade skapelsen genom att skapa Adam, den första människan. Adams första handling bestod i att utse den Allsmäktige till Universums Konung. Han uppmanade alla varelser genom att säga: ”Kom, låt oss tillbe, buga och knäböja inför G‑d, vår skapare”.

Varje Rosh Hashana utser vi också G‑d till Konung och bekräftar på nytt vår trohet till Honom och även vårt åtagande att tjäna Honom.

På Rosh Hashana omprövar och överväger G‑d vårt förhållande till Honom och, såsom vid den ursprungliga Rosh Hashana, skapas världen på nytt.

Under den första kvällen utbyter vi den traditionella välsignelsen ”Må du bli inskriven och försluten för ett gott år.”

Våra lärde förklarar att vi på Rosh Hashana blir dömda av G‑d ”likt en flock får inför herden.” Om vi är värdiga nog, blir vi inskrivna i ”Livets Bok.” Tio dagar senare, på Yom Kippur, förseglas boken. Genom vår ånger, bön och välgörenhet kan domen mildras och vi kan förtjäna G‑ds välsignelse i form av hälsa, välbefinnande och välstånd under det kommande året.

 

Iakttagande av Rosh Hashana

Shofar

Under dagtid på Rosh Hashana lyssnar vi till åtminstone de första trettio av de föreskrivna shofarstötarna. Shofar, som är det äldsta blåsinstrument, är egentligen ett vädurshorn. Ljudet av stötarna från shofar har många betydelser. Bland annat har shofarn följande symboliska innebörder:

Den proklamerar G‑ds kröning till Universums Konung

Den manar oss till att ångra våra synder och återvända till G‑d

Den påminner oss om shofarstötarna som ljöd vid Sinai-berget då vi tog emot G‑ds budord för all framtid

Den representerar det enkla, ursprungliga skriet från vår själs innersta djup

Den ger en föraning om den stora shofarn som G‑d kommer att låta ljuda vid Messias ankomst, den Messias som kommer att leda oss ur förskingringen till det Heliga Landet, må detta ske skyndsamt i våra dagar.

 

Tashlich

På första dagen under Rosh Hashana (eller andra dagen om första dagen infaller på Shabbat) besöker vi efter eftermiddagsbönen ett vattendrag innehållande levande fiskar för att läsa Tashlichbönen. Genom den bönen ”gör oss av med” våra synder. Såsom fisken är beroende av vattnet, så är vi beroende av G‑ds försyn. En fisks ögon sluts ju aldrig, vilket symboliserar hur G‑d oupphörligen vakar över oss.

 

Traditionell mat

Det är brukligt att äta mat som symboliserar sötma, välsignelse och överflöd. Vi doppar challa i honung och äter äpplen doppade i honung under första kvällen. Efter den lämpliga välsignelsen lägger vi till orden ”Må det bli din vilja att låta det nya året bli ett gott och sött år”. Brukligt är också att äta ett fiskhuvud, granatäpplen och söta morötter.


Vill du fira Rosh HaShana med oss? Klicka här