Sukkot

Vad är Sukkot?

Under den fyrtio år långa ökenvandringen var det judiska folket omringat av ”moln av lov och ära”.Till åminnelse av detta och för att göra oss uppmärksamma på G‑ds allomslutande kärlek och beskydd står det i Toran att ”I lövhyddor (Sukkot) skall ni sitta i sju dagar” (Andra Mosebok 23:42).

Att äta festmåltider samt att tillbringa tid i en Sukka är trevliga och unika religiösa upplevelser.Vissa har som sedvänja att dekorera Sukkan med omsorgsfullt gjorda ornament, medan andra föredrar att behålla Sukkans osmyckade enkelhet.

Oavsett i vilken stil man låter uppföra sin lövhydda, så är Sukkan den enda Mitzva som omsluter oss fullständigt från topp till tå, såsom den G‑domliga närvaron omslöt oss i öknen.

Iakttagande av Sukkot

Under Sukkot bör alla måltider intagas i Sukkan, om det inte regnar. När vi deltar i en måltid, som består av bröd, kaka eller vin, säger vi välsignelsen ”le-shev ba-Suka”.

En annan speciell Mitzva är fattandet av de ”fyra sorterna”, bestående av:

– Etrog (citrat)

– Lulav (palmgren)

– Tre hadassim (myrten)

– Två arovot (pilträd).

Varje dag under Sukkot (förutom på Shabat) skakar vi de fyra sorterna under dagtid. Gör så här:

Håll lulav, hadassim och arovot i höger hand med lulavens ”ryggrad” mot dig. Läs nu Brachan över lulav (se siddur för vidare information). Ta sedan etrog i vänster hand med knoppen, pitom, vänd uppåt, för den till de tre andra sorterna och skaka dem i alla väderstreck samt upp och ner, för att symbolisera att G‑d finns överallt.

Det finns många förklaringar till dessa traditioner. Enligt en av dem skall de fyra sorterna stå för fyra sorters människor. Det att de fyra sorterna skall sammanföras symboliserar folkets enhet, där alla sorter av människor behövs.

Chol Hamoed

Perioden mellan den tredje och sjunde dagen Sukkot kallas Chol Hamoed – mellandagarna. Endast nödvändigt arbete får utföras under dessa dagar. Under högtidens sju dagar fortsätter i stigande munterhet firandet i Sukkan. Precis som de sju dagar som förlöper mellan Rosh Hashana och Yom Kippur ägnas åt att gottgöra våra felsteg, som vi begått under det gångna årets alla veckor, kommer Sukkots sju glada dagar att bringa oss lycka under det nya årets alla veckor.

Den sjunde dagen under Sukkot kallas Hoshana Rabba. Det är brukligt att hålla sig vaken natten innan och läsa stycken ur Toran (5:e Moseboken) och efter midnatt Psaltaren. Efter det brukar vi äta ett äpple doppat i honung.

Under morgonbönen går man i cirklar runt Biman i synagogan. Man går sju varv medan man håller lulav och etrog i handen. Man läser speciella böner kallade Hosha’anot. Dessa avslutas med en mystisk uråldrig rit som går ut på att slå fem pilträdsgrenar i golvet. Grenarna är hop-bundna, vilket symboliskt sett innebär att man ”lindrar” G‑ds dom.

Vill du fira Sukkot med oss? Klicka här . Vill du lära dig mer om Sukkot? Klicka här