Yom Kippur

Aseret Yemei Teshuva

De tio första dagarna i Tishrei, bestående av Rosh Hashana (två dagar), Yom Kippur och dagarna mellan dem, är en gynnsam tid för att rätta till våra tillkortakommanden och komma närmare G‑d. På hebreiska kallas dessa dagar för Aseret Yemei Teshuva.

På svenska kallas dessa dagar ofta för de tio botgöringsdagarna. Tshuva betyder egentligen ”återvändning”. Judendomen betonar att människans natur är i grund och botten positiv, i och med att människans själ innehåller en gnista av G‑domlighet. Sann botgöring uppnås inte genom starka självförebråelser, utan snarare genom insikten att vi innerst inne önskar att göra goda gärningar, i enlighet med G‑ds vilja.

Dagen efter Rosh Hashana kallas Tsom Gedalja och är en fastedag. Under denna får man varken äta eller dricka från tre timmar före soluppgång till ca 40 min efter solnedgången. Detta gör vi till åminnelse av det tragiska mordet på Gedalja, en stor ledare under den tid som följde efter det första templets fall. Hans död ledde till att de judar som var kvar i Landet Israel tvingades in i den babyloniska fångenskapen.

Sabbaten mellan Rosh Hashana och Yom Kippur kallas Shabat Shuva efter det stycke i Profeterna som läses som Haftara: ”Återvänd, O Israel...”

 

Vad är Yom Kippur?

På Yom Kippur får vi det som kan liknas vid G‑ds kanske mest värdefulla gåva, nämligen Hans förlåtelse. Det är på den dagen som G‑d förlät det judiska folket för guldkalven.

När en människa förlåter en annan görs detta på grund av att en känsla av kärlek och vänskap vinner över effekten som har orskats av den onda handlingen. På samma sätt är G‑ds förlåtelse ett uttryck för Hans eviga och förbehållslösa kärlek.

Även om vi kan ha gått emot Hans vilja förblir vår själ, vårt innersta väsen, G‑domlig och ren. Yom Kippur är den dag då G‑d tydli-gast visar för oss att Hans väsen och vårt väsen är ett och samma, samt att det judiska folket är jämlikt sinsemellan och odelbart. Ju mer vi visar vår inneboende enhet genom att handla i enlighet med kärlek och vän-skap oss emellan, desto mer kommer G‑ds kärlek att uppenbaras för oss.

 

Iakttagande av Yom Kippur

Yom Kippur infaller på den 10:e dagen i den hebreiska månaden Tishrei. På Erev Yom Kippur (9:e Tishrei) utför vi den så kallade Kapparotceremonin. (Mer om detta står i Machzor, den speciella bönboken för de stora helgerna).

Dagen före Yom Kippur, är den huvudsakliga mitzvan att äta och dricka mycket. Två festliga måltider äts, en tidigt på dagen, och en festmåltid strax före Yom Kippur börjar, som symboliserar vår tro på G‑d och vårt förtroende till Hans nåd.

En annan vacker sedvänja är att föräldrar välsignar sina barn med den kohanitiska välsignelsen: ”Må G‑d välsigna och beskydda dig. Må G‑d belysa dig med sitt ansikte och vara dig nådig. Må G‑d vända sitt ansikte mot dig och ge dig frid.”

Yom Kippur är en försoningsdag för synder som begåtts mot G‑d, men inte för synder som begåtts mellan människor. Dagen före Yom Kippur är det därför viktigt att be vänner, släktingar och bekanta om förlåtelse. Det är brukligt att även ge extra Tzedaka före Mincha.

Förutom förbudet att arbeta, finns ytterligare fem saker som är förbjudna på Yom Kippur. Dessa fem skiljer också Yom Kippur från shabbat.

Dessa är:

  • Att äta och dricka
  • Att parfymera sig
  • Äktenskapliga relationer
  • Att tvätta sig
  • Att bära läderskor

På Yom Kippur är vi befriade från allt vad materiella ting heter och kan därigenom ägna oss åt bön hela dagen. Vi ber fem gånger under Yom Kippur. Under varje bön läser vi Viduy ”Bekännelse”, en bön som nämner alla de synder vi kan ha begått och för vilka vi ber om förlåtelse. Den femte och sista bönen kallas Ne’ilah och är den enda bön under året då Arkens dörrar är öppna hela tiden. Detta symboliserar det att Himlens portar då står öppna på vid gavel för oss. Yom Kippur kulminerar med Shema Yisrael och andra stycken som läses unisont samt med det avslutande blåsandet i Shofar.

Efter fastan äter vi en festlig Yom Tov måltid. Vi börjar sedan genast se fram emot nästa högtid och dess speciella mitzva: Byggandet av en Sukka inför Sukkot.

Vill du lära dig mer om Yom Kippur? (in english) klicka här