MAASEI

Parashan börjar med att räkna upp alla de 42 stopp som judarna gjorde när de reste genom öknen. Efter den långa listan, så får vi läsa om Israels gränser som de ser ut enligt Toran. Parashan diskuterar e mycket intressant mitzvah som människorna i Israel gjorde på den tiden (vi gör inte det nu längre). De blev tillsagda att bygga ”skyddsstäder” på flera ställen i landet. Städerna var till skydd för dem som av misstag hade dödat någon. Till exempel, om ”Benny” högg ner ett träd och det föll på någon och dödade den personen, så kunde ”Benny” fly till någon av dessa städer och vara trygg där. När han var där så fick ingen av den döde personens släktingar skada honom.

Det här var den sista parashan i boken Bamidbar. Nästa vecka börjar den femte, och sista, boken Devarim.