Korach

I den här parashan så får vi höra en ledsam men viktig historia som hände när judarna var i öknen. Några avundsjuka och elaka människor försökte ifrågasätta Moshe som ledare, med ett mycket tråkigt resultat som lärde alla en riktig läxa.
Korach, som också är namnet på parashan, är en Levi, och får därmed hjälpa prästerna att bära Mishkans delar när de reste i öknen. Det var ju en stor ära, men det räckte inte för Korach. Han ville vara en Kohen, precis som Aharon. Så han samlar ihop några bråkstakar som han får över på sin sida: Datan och Aviram, On, Pelets son, plus 250 stycken till. De går till Moshe och Aharon för att  klaga, och säger till dem: ”Varför ska just ni vara ledaren och Kohen Gadol? Är inte alla judar speciella? Varför tror ni att ni är bättre än alla andra?”
För att bevisa att de lika gärna skulle kunna vara Kohanim, så förbereder Korach och hans män en offer gåva att offra i Mishkan. Aharon gör likadant, och sedan stod de redo framför Mishkan med sina offer gåvor. Plötsligt öppnar sig marken under Korach, Datan och Aviram och sväljer dem! En eld uppkommer som dödar alla de andra männen som försökt att bråka.
Hela folket hade sett vad som skett, och de förstod nu att Moshe var den enda sanne ledaren och bara en riktig Kohen – Aharon och hans söner - kunde komma med offergåvor i Templet.
Tyvärr var det fortfarande några som klagade, och snart spred sig en pest genom lägret (som straff). Aharon skyndar sig att komma med ett offer så att pesten tar slut.

G‑d demonstrerar ytterligare ett mirakel för att visa att Aharon och hans familj är de enda riktiga Kohanim. Aharon hade en gammal träkäpp som han alltid gick omkring med. Plötsligt börjar det växa mandlar på den! När alla ser att den döda käppen plötsligt har kommit till liv och grönskar, så blir alla övertygade om att Aharon är en Kohen som G‑d har valt.