Chukat

Toran är inte skriven i kronologisk ordning, och denna veckas parasha hoppar till judarnas 38:e år i öknen. Vi börjar med att få lära oss en speciell mitzvah som möjliggör för en person som blivit oren, tameh, att bli ren och kunna gå in i Mishkan igen. Den här mitzvan handlar om parah adumah, den röda kon. Om någon blir oren för att de har haft kontakt med en död person, så kan askan från en röd ko tillsammans med cederträ, isop och rosenrött garn rena honom.

När judarna kom till öknen Zin, så dog Miriam. På grund av Miriam och hennes goda gärningar, så hade de alltid haft en källa vatten i öknen, men nu när hon var borta så torkade den ut. Nu hade folket inget vatten och de gick till Moshe för att klaga. G‑d sa till Moshe att om han talade till en sten så skulle vatten spring fram ur den. Men istället för att tala med stenen så slog Moshe på den med sin stav. Vatten forsade fram. Men G‑d sa till Moshe att på grund av att han inte lyssnade ordentligt på vad G‑d hade sagt, och slagit stenen istället för att tala till den, så skulle han inte låta Moshe få komma in i landet Israel.

Folket ville fortsätta vandra i riktning mot Israel, så de skickade en budbärare till kungen i landet Edom (som gränsade till Israel), för att få tillåtelse att resa genom hans land för att komma till Israel. Kungen svarade att det fick de inte, och om de skulle försöka ändå så tänkte han döda dem.  Judarna sa att de inte tänkte ta mat, eller dricke deras vatten, utan bara resa på vägen så att de kunde komma till den andra sidan. Men kungen sa nej. Så judarna var tvungna att ta en omväg för att ta sig runt Edom.

G‑d sa till Moshe att ta med sig Aharon och hans son Eliezer upp på ett berg som hette Hor. Där tog Moshe Aharons kläder och gav dem till Eliezer. Aharon lade sig ner och dog där. När folket såg att Moshe och Eliezer kom ner utan Aharon, så förstod de att han hade dött. Alla började gråta, och de sörjde Aharon i 30 dagar.

Den extra långa resan runt Edom gjorde att folket började misströsta. Återigen började de klaga hos Moshe. Då kom giftiga ormar in i lägret och började attackera folket. G‑d sa till Moshe att han skulle resa en påle och där fästa en orm av koppar. Alla de som hade blivit bitna av giftormarna kunde då se på kopparormen och därmed bli friska igen.

Judarna sjöng en tacksägelsesång till G‑d för källan med vatten som de fått.

Så kommer de nu till ett annat land som de måste resa igenom. Så de skickar ett bud till Sichon, Amoriternas kung, för att be om tillåtelse att resa genom hans land. Sichon sa inte bara nej, han började också kriga mot judarna. De krigade tillbaka, och vann, och tog över Sichons land. Sedan kom kungen Og från Bashan och började kriga han också. Men judarna vann över honom och tog över hans land.