Bamidbar

Hashem säger till Moshe att han ska göra en folkräkning. Det är för att se hur många personer som kan vara med i armén, d.v.s alla män i åldrarna 20-60.
Alla stammar har en ledare, en nassi, som hjälpte Moshe att räkna. Det här är listan med stammarna och deras ledare, och antal personer i varje stam.

Stam

Ledare

Antal personer

Reuven

Elitzur

46,500

Shimon

Shelumiel

59,300

Jehudah

Nachshon

74,600

Issachar

Nethanel

54,400

Zevulun

Eliab

57,400

Menasheh

Gamliel

32,200

Benjamin

Abidan

35,400

Dan

Achi'ezer

62,700

Asher

Pagiel

41,500

Gad

Eliasaph

45,650

Naphtali

Achirah

53,400

Ephraim

Elishamah

40,500Levi stammen räknades separat. Om man räknade alla pojkar som var äldre än en månad och uppåt, så var de 22,300 stycken.

Sedan får vi lära oss om hur folket slog läger och reste i öknen. När de var tvungna att lämna sitt läger och börja resa, så tog Leviterna ner Mishkan, bar det till nästa lägerplats och satte upp det igen.
Lägret var arrangerat så här: I mitten låg Mishkan. Runt omkring Mishkan slog Leviterna läger. De var uppdelade i tre grupper. Kehatiterna, som bar alla heliga föremål som tillhörde Mishkan, slog läger i söder. Gersoniterna, som bar på alla tygvåder och förhängen, slog läger i väster. Merariterna, som bar på brädor, väggar och stolpar, slog läger i norr. Framför Mishkans dörröppning i öster fanns Moshes, Aharons och hans söners tält. Det resterande folket slog läger runt Leviterna. De var uppdelade i fyra grupper. I öster var Yehudah, Issachar, och Zebulun; i söder Reuben, Shimon, och Gad; i väster fanns Efraim , Menashe och Benjamin; och i norr Dan, Asher och Naftali.

Sedan diskuterar parashan Aharons barn, kohanim, och leviterna, som arbetade i Mishkan. Från början var det de förstfödda i varje familj som skulle arbeta i Mishkan. Men eftersom de deltog i synden med den gyllene kalven förlorade de detta privilegium och uppgiften föll på leviterna istället.