VAERA

I förra veckans parasha klagade Moshe bittert till Hashem om allt det svåra som judarna måste genomgå i Egypten. Hashem svarar att judarna kommer att räddas ur Egypten. Han säger till Moshe att han måste gå till farao igen och kräva att judarna ska släppas. Men han varnar Moshe att farao inte kommer att lyssna, eftersom Hashem kommer att "stänga faraos hjärta".    sok_paro.jpg
 staff_snake___vaeira.jpg   Hashem kommer då att visa judarna stora mirakler. Så Moshe och Aharon går till farao igen för att försöka övertala honom att låta judarna lämna Egypten. Men farao lyssnar inte. Aharon förvandlar sin stav till en orm men farao ändrar sig inte. Hashem säger då till dem att om farao inte ändrar sig kommer Nilens vatten att bli till blod. Men naturligtvis ändrar sig inte farao, och det är början på de 10 plågorna. 

Första plågan förvandlar Nilens vatten till blod.

vaeira___blood.jpg

 

  vaeira___frogs.jpg
Sedan blir Egypten invaderat av tusentals grodor i andra plågan.
 

Den tredje plågan är kliande loppor.

 
 

lice___vaeira.jpg 
 

 
beasts___vaeira.jpg

Stora och otäcka vilda djur attackerar landet i den fjärde plågan.

I femte plågan dör egyptiernas alla tama djur.
dever.jpg
 

 sok_boils.jpg 

Den sjätte plågan ger egyptierna hemska sår och bölder över hela kroppen.  

I den sjunde plågan skickar Hashem stora bollar av eld och is som hagel över Egypten. Varje gång en ny plåga anländer till Egypten lovar farao att släppa judarna. Sedan ångrar han sig så fort plågan slutar. Det hjälper inte att Moshe varnar honom att det kommer nya plågor om han inte håller sitt löfte. Farao förblir kall och envis, och judarna fortsätter att vara slavar.

 

 

 vaeira___hail.jpg

 Måla och pyssla
Vill du pyssla och färglägga en bild från veckans parasha? Klicka här!
  This weeks parasha in English