Dagen på Gan Israel börjar 8:30 och slutar 16:00. Se till att vara på plats före 9:00, så att vi kan börja programmet i tid. En vanlig dag på Gan Israel ser ut ungefär så här:

9:00

Gemensamt samling för hela kollot  

9:30

Samling gruppvis: morgon bön, dagens tema

10:00

Simning/ Sport/Parkbesök

11:30

Lunch

12:00

Fri lek/vilostund

13:00

Aktivitet 1: pyssel/bakning/lek

13:45

Aktivitet 2: pyssel/bakning/lek

14:30

Mellanmål

15:15

Utelek