Ett judiskt tema kommer att läras ut genom spännande aktiviteter, historier, lekar och sånger. Det kommer levandegöra våra judiska värderingar och traditioner.

  •       Historieberättande
  •       Challahbakning
  •       Hebreiska sånger 
  •       Judiska konstprojekt
  •       Judiskt låtsasbrölopp
  •       Shabbatkalas