Shoftim

Rättvisa

Namnet på denna veckans parasha är Shoftim som betyder domare.  Det börjar med att Moshe talar om för folket att de ska välja domare som kan lagen. Detta görs för att se till att man lever i ett rättvist samhälle där lagarna är rättvisa och använda på rätt sätt. Om någon anklagas för ett brott så måste det undersökas ordentligt och ingen kan befinnas skyldig om det inte finns två vittnen som såg brottet begås. En domare får aldrig ta mutor. Även om han tror att han kan ta pengarna och skipa rättvisa i alla fall, så säger Toran att det är omöjligt för att människor är alltid påverkade av pengar.

Lagar för kungar

När israelerna bosätter sig i landet Israel så måste de välja sig en kung. Det finns vissa regler som en kung måste hålla. Han får inte ha för många hästar eller fruar. Han måste också äga två Tora rullar. En ska han alltid bära med sig som en påminnelse att även om han är kung så måste han vara ödmjuk och komma ihåg att följa Toran och att minnas att G‑d är den som bestämmer!

Fristäderna

Om något dödade en person av misstag, tex om två män hugger ved tillsammans och huvudet på den ena yxan åker loss och dödar en av männen. Det kan hända att den döde mannens bror blir så arg att han vill straffa den som dödade hans bror fastän det var en olyckshändelse. Toran befaller judarna att skapa städer kallade fristäder där den som av misstag dödat något kan gömma sig och leva utan att vara rädd för hämnd. Där kan ingen skada honom, men han måste stanna där väldigt länge, ända tills en Kohen Gadol dör. 

Lagar om krig

Innan israelerna börjar kriga mot någon, så kommer en Kohen och tala med krigarna. Han säger att de inte ska oroa sig, för Hashem är med dem och kommer att slåss för dem. Alla ska få känna sig modiga. Det finns tre undantag för vem som ska få kriga. Har man precis byggt ett hus, planterat en vingård eller om man är nygift, så får man inte gå med i krig. Är man rädd så får man inte heller gå med. Är man rädd så är det ett tecken på att man inte litar på G‑d, eller att man syndat och inte är värdig G‑ds beskydd, och på grund av det så ska den personen inte kriga.

Innan man börjar kriga så måste man först erbjuda fred till sina fiender. Om israelerna tar över ett annat land så får de inte hugga ner eller förstöra fruktträd.

Egla Arufa lagen

Om en person hittas död utanför en stad, så måste den stad som ligger närmast ta ansvar för det och genomföra en speciell procedur med en kalv. Detta lär oss att vara säkra på att en person har tillräckligt med mat och skydd innan han eller hon lämnar vår stad.