Vayelech

Denna parashan handlar om Moshes sista dagar I livet. Han är precis 120 år gammal (han dog på samma dag som han var född – den 7:e Adar). Han vet att han inte kommer att få komma till landet Israel. Han lämnar över ledarskapet till Yehushua och sen skriver han klart en Tora rulle som han gett till Leviterna som de lägger i Arken.

Moshe säger till dem att de ska läsa från denna Tora rullen en gång vart sjunde år under sukkot festen. Detta kallas för Hakhel året , året efter Shemitta året när alla judar - män ,kvinnor och barn – samlas tillsammans i det heliga templet och kungen läser från Toran.

Parashan slutar med att Moshe berättar att det kommer att finnas tider då det judiska folket kommer att vända sig ifrån G‑d, och G‑d kommer då att gömma sig från dem. Men de eller deras barn kommer att komma tillbaka, och Toran kommer aldrig att bli glömd.