EKEV

I denna veckans parasha så fortsätter Moshe med sitt sista tal till judarna:

Om judarna håller Torans mitzvot så kommer de att bli rika och nöjda.

Moshe kritiserar folket för de synder som de gjort under deras 40 år i öknen: den gyllene kalven, Korachs uppror, spejarna som talade illa om landet Israel, och andra synder. Sedan talar Moshe om Hashems förlåtelse, och om de två nya stentavlorna som de fick efter att de ångrat sina synder.

Moshe talar sedan om landet Israel, som judarna snart kommer att resa in i. Han säger att det är Hashems utvalda land, som flyter av mjölk och honung, och som är välsignat med sju typer av frukt och grödor: vete, havre, druvor, fikon, granatäpplen, oliver, dadlar och honung. Han ger folket en order om att förstöra alla avgudabilder i Israel, och att de alltid måste komma ihåg att allt de goda de har kommer ifrån Hashem.

Parashan slutar med den andra versen i Shema som handlar om vilka belöningar man får om man gör mitzvot, och bestrafningarna man får om man inte gör dem.