Nitzavim

Moshe talar till folket och säger många viktiga saker som vi kan lära oss från:

Judisk gemenskap

Alla står enade, de lärde, skogshuggare och vattenbärare. Detta lär oss att alla är viktiga i Hashems ögon, och alla har en viktig roll. Det visar också att det är viktigt att vara en gemenskap – det judiska folket är en och samma och måste alltid vara enade.

Den framtida befrielsen

Om judarna syndar, så kommer G‑d att straffa dem och deras land kommer att bli livlöst och torrt. Ingen frukt kommer att växa där. Judarna kommer att lida i landsflykt. Men det kommer att komma en tid då de inser hur fel de haft och de kommer att återvända till Toran och Hashem. Då får de också komma tillbaka till landet Israel. Det kommer att vara en ny tid, en god tid, då alla kommer att vilja vara snälla och göra enbart goda saker. Hela världen kommer att vara god och et kommer inte att finnas något ont. Detta kallas för Moschiachs tid, den kommande befrielsen.

Vi kan!

Ibland känns det som om Toran är för svår att hålla : så många saker som man måste göra och så många saker som man inte får göra. Toran känns som en stor ocean som man måste ta sig över. Men G‑d sa till oss att vi måste hålla Toran för att vi kan! Om vi försöker, så är inte Toran en stor ocean, utan den är faktiskt väldigt nära dig och det är möjligt att hålla den. Och det kan till och med vara lätt!

Det är vårt val

Det finns både gott och ont här i världen och Toran visar oss vilken väg som är bra att följa. Men vi måste välja att göra det som är rätt och bra. Det är vårt beslut vad vi vill göra med våra liv och varje minut av vår tillvaro. Och när man tänker på saken så vill man ju göra sitt bästa. Så välj rätt, välj det som är gott!