V’Zot Haberacha

Den här parashan, som är den sista i Toran, läses på Simchat Torah. Namnet betyder ”och det här är välsignelsen”, för att i parashan så välsignar Moshe alla stammarna innan han dör. Varje stam får sin egen välsignelse, precis som Yaacov gjorde.

Reuven välsignades med liv, Yehuda med militär framgång, Levi fick tjäna i Templet och undervisa Tora, Benjamin blir ”älskad av G‑d”, Yosefs land blir välsignat med söta frukter, Zebulon med framgång i affärer, Issachar med framgång i Tora studier, Gad får mycket land, Dan med ett lejons styrka, Naftali med bördiga land och vatten, och Asher med många söner och oliv olja.

Efter Moshe välsignat alla så går han upp på berget Nebo och G‑d visar honom landet Israel. Sedan dör Moshe, 120 år gammal. Han blev begravd av G‑d, och ingen vet var hans gravplats är. Folket sörjde Moshe i 30 dagar, och sedan blev Yehoshua deras nye ledare. Folket följde honom och respekterade honom precis som de gjort med Moshe.

Parashan, och hela Toran, slutar med att tala om för oss vilken fantastisk person Moshe var: ” Men i Israel framträdde inte mer någon profet sådan som Moshe, med vilken Herren hade umgåtts ansikte mot ansikte……och om man tänker på all den väldiga kraft som Moshe visade och på alla de stora och fruktansvärda gärningar som han gjorde inför hela Israel”.

Så fort vi har avslutat parashan, så börjar vi från början igen, och läser Bereshit om hur G‑d skapade världen.