TETSAVE

I den här veckans parasha fortsätter det att berättas om mishkan och om allt som gjordes där. Det första som diskuteras är olivoljan som användes till att tända menoran. Aharon och hans söner måste använda ren olivolja varje kväll då de tänder menoran.
   olive_oil.jpg
 bk_1.jpg   Sedan berättas det om kläderna som kohanim, prästerna, skulle ha på sig. Kohanim var Aharon och hans barn och ättlingar. De hade hand om alla uppgifter i mishkan och senare i Bet Hamikdash i Jerusalem. De hade olika uppgifter i mishkan. De tände bl.a menoran, offrade offergåvor och byggde upp och tog ner mishkan (kom ihåg att de vandrade runt i öknen med mishkan). 
När de gjorde dessa uppgifter hade de på sig speciella kläder. 
 
Det var 1) ketonet- en lång linneskjorta; 2) michnasayim- linnebyxor; 3) mitznefet eller migba'at- en huvudbonad; 4) avnet- ett långt skärp som knöts över midjan. Du kan nog föreställa dig hur kungliga kohanim såg ut i sina speciella kläder då de utförde sitt heliga arbete i mishkan.
 

 ephod.jpgmigbaos.jpg 

 choshen.jpgtzitz.jpg   Kohen Gadol, översteprästen, var den som gjorde det allra viktigaste arbetet i mishkan. Den första Kohen Gadol var Aharon, Moshes bror. En Kohen Gadol måste ha på sig fyra extrakläder:
5) efod- ett mycket vackert förkläde gjord av blå, lila och rödfärgad ull, linne och guldtråd; 6) choshen- ett mycket speciellt plagg som bars på bröstet. På den satt 12 ädelstenar med alla de 12 stammarnas namn inristade; 7) me'il- en mantel av blå ull med guldbjällror och granatäpplen på fållen; 8) tzitz- en guldplatta som bars på pannan som ett slags band. På den var orden "Helgad åt Hashem" ingraverat.

Hashem talar om för Moshe hur Aharon och hans söner ska invigas som präster. De ska stå utanför mishkan med en tjur som ska offras som en offergåva. Moshe kommer sedan att klä på Aharon alla hans åtta speciella kläder, och smörja lite "invigningsolja" på hans huvud. Sedan satte Aharons söner på sig sina prästkläder. Efter det är de officiellt kohanim och kan påbörja sina uppgifter i mishkan. Från och med nu kommer alla deras kommande barn att också vara kohanim för evigt.
Den sista instruktionen som de får i den här parashan är hur det gyllene altaret ska byggas.

   little_kohain_gadol.jpg
 Måla och pyssla
Vill du pyssla och färglägga en bild från veckans parasha? Klicka här!
   This weeks parasha in English