EMOR

 

Parashan börjar med att berätta att en Kohen måste vara mycket noga och försiktig med att alltid hålla sig tahor (ren), så att han kan utföra sina sysslor i det Beit Hamikdash. För att kunna göra detta så måste han se till att inte komma i kontakt med en död kropp för det skulle göra honom "oren".
Han får bara gå på en begravning (och på så sätt bli "oren") om en mycket nära släkting till honom dör. En nära släkting är hans mamma, pappa, dotter, son, bror eller ogift syster.
En Kohen får heller inte gifta sig med en kvinna som var gift tidigare och skilde sig. En Kohen Gadol får aldrig bli "oren", inte ens om en nära släkting till honom dör. Han får inte gifta sig med någon som varit gift över huvudtaget (tex en änka).
  kohen gadol
animal and child   När ett djur (ko, får, eller get) får barn, så får man inte ta ifrån djuret sin avkomma på sju dagar. Ett djur och dess avkomma får heller inte dödas på samma dag.

 

 

Den judiska kalendern:
Toran lär oss om den speciella judiska almanackan.
- Först så lär vi oss om Shabbat. Vi arbetar i sex dagar och sedan vilar vi oss på den sjunde dagen.

  Shabbat

Matza
 

  - Sedan lär vi oss om Pesach som faller i den hebreiska månaden Nissan. I sju dagar äter vi matzah, och den första och den sista dagen är dagar då vi inte får arbeta.
 Vi får lära oss om att räkna Omer, som börjar på Pesach och slutar på Shavout. Den 50:e dagen Omer är Shavout. - Vi lär oss om Rosh Hashana, ”årets huvud”, som faller den första dagen i månaden Tishrei. Det är då vi blåser shofar.
  shofar
vidui Yom Kippur   - Tio dagar senare är Yom Kippur, Försoningsdagen, en dag då vi fastar och ber Hashem att han ska förlåta våra synder. 
 

- Sedan kommer Sukkot, en rolig helg då vi sitter och äter i en sukka (en slags lövhydda) och vi välsignar fyra olika sorters plantor.

 

  succah.jpg
Måla och Pyssla  

 

Parashan slutar med berättelsen om någon som förbannade Hashem. Moshe frågade Hashem hur den personen skulle bestraffas. Hashem sa att han måste dö. Vi får också lära oss att om någon mördar en person, så straffas de med döden. Någon som gör illa en person eller ett djur måste betala i pengar för att kompensera.

This weeks parasha in English