Så här tänder vi ljusen


Menorah 2Vi tänder Chanukian, Chanukaljusstaken, varje kväll under Chanukas åtta dagar. För rätt datum och tid se här!

Använd olivolja eller stearinljus som är tillräckligt stora för att brinna en halvtimma efter mörkrets inbrott.

Använd en shamash (tjänare) för att tända de övriga ljusen och ställ tillbaka den sedan på dess speciella plats på Chanukian.

 

Se i kalendern hur många ljus man ska tända och i vilken ordning.

 

Före ljuständningen läser man välsignelserna och därefter Hanerot halalu och Maoz Tzur.

Alla familjemedlemmar bör vara närvarande när man tänder Chanukaljusen. Alla barn ska få tända sina egna Chanukaljus och på fredagar ska alla flickor dessutom få tända sina shabbatljus. Ungdomar, som flyttat hemifrån, tänder naturligtvis sina egna ljus där de bor.

 

Chanukaljusen tänds i ett fönster på framsidan av huset eller i en dörröppning.

På fredag eftermiddag tänder man Chanukaljusen (som ska brinna åtminstone fram till en halvtimme efter mörkrets inbrott) före shabbatljusen. Fr.o.m. att man tänder shabbatljusen tills shabbat är slut och man har gjort havdala (en ceremoni där man skiljer sabbaten från vardagen) får man varken tända, flytta eller göra i ordning Chanukian.

 

Efter havdala tänder man Chanukaljusen för lördag kväll.

 

Välsignelser när man tänder Chanukaljus

 

Innan man tändar ljusen säger man följande:

 

1. Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lo-hei-nu Me-lech Ha-olam A-sher Ki-de-sha-nu Be-mitz-vo-tav Ve-tzi-va-nu Le-had-lik Ner Cha-nu-kah.

 

Lovad vare du evige vår G‑d, världens konung, som har helgat oss genom sina bud och befallt oss att tända Chanuka-ljus.

 

2. Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lo-hei-nu Me-lech Ha-olam She-a-sa Ni-sim La-avo-tei-nu Ba-ya-mim Ha-heim Bi-z'man Ha-zeh.

 

Lovad vare du, evige vår G‑d, världens konung, som gjort under för våra förfäder under de dagarna vid denna tidpunkten.

 

Följanda välsignelse läser man bara på första kvällen (eller första gången man tänder ljus under Chanuka det året).

 

3. Ba-ruch A-tah Ado-nai E-lo-hei-nu Me-lech Ha-olam She-heche-ya-nu Ve-ki-yi-ma-nu Ve-higi-a-nu Liz-man Ha-zeh.

 

Lovad vare du, evige vår G‑d, världens konung, som har hållit oss vid liv, låtit oss bestå och låtit oss uppnå denna tid.

  

Efter ljuständningen läser man följande:

 

Dessa ljus tänder vi till minne av den räddning, de under och mäktiga gärningar, som du utförde för våra förfäder genom dina heliga präster. Under alla åtta Chanukadagar är dessa ljus heliga och vi får inte använda dem utan enbart betrakta dem för att tacka ditt namn för dina mäktiga gärningar, dina under och din hjälp.