INFÖR PESACH
INFÖR SEDERN
SEDERN
PASSOVER.NET

Sedern - En handledning

I våra förfäders fotspår
Under Sedermåltiden bör varje person känna sig som om man själv var på väg ut ur Egypten. Med börjar med patriarkerna, Abraham, Isak och Jakob, och räknar sedan upp det judiska folkets väg till Egypten och återberättar deras lidanden och förföljelse. Vi är med dem då G‑d skickar de tio plågorna för att straffa Farao och hans land och följer sedan vägen ut ur Egypten och över Röda Havet. Vi bevittnar miraklet då G‑d delar havet och låter israeliterna passera för att sedan skölja över den egyptiska armén.

Kadesh - Välsignelsen
Sederceremonin börjar med en läsning av Kiddush, för att proklamera festens helgedom. Detta görs med ett glas vin, det första av fyra glas som drickes tillbakalutat under Sederns gång.

De Fyra Vinbägarna
Varför dricker man fyra glas? Toran beskriver frihet på fyra sätt i samband med med befrielsen ifrån Egypten (see Exodus 6:6-7). Israels barn åstadkom 4 saker under deras exil: (1) De bytte ej sina hebreiska namn; (2) de fortsatte att prata sitt språk, hebreiska; (3) de behöll sin höga moral; (4) de förblev lojala mot varandra. Man dricker vin för att det är en symbol för glädje och lycka.

Varför vi lutar oss
När vinet dricks och när man äter Matzah så lutar vi oss åt vänster för att förtydliga att vi är ett fritt folk. Under gamla tider var det bara fria människor som hade lyxen att kunna sitta tillbakalutat under måltiden.

Urchatz - Tvagning
Vi tvättar våra händer på det sedvanliga rituella sättet som görs vid måltider, med den sedvanliga välsignelsen.

Karpas - "Förrätten"
Nästa steg under Sedermåltiden, Karpas, innebär att vi doppar mat i vatten, judisk lag kräver att den endera ätes med bestick eller att ens händer tvättas. På Sederaftonen gör man det mer ovanliga för att väcka barnens nyfikenhet. En liten bit lök eller potatis doppas i saltvatten och ätes (efter att välsignelsen över grönsaker läses). Doppandet av Karpas i saltvatten är ett sätt att visa nöje och frihet, som fortsätter att väcka barnens nyfikenhet. När det Hebreiska ordet "Karpas" läses baklänges, syftar till det tunga arbetet som gjordes av de 600,000 judarna i Egypten. [Bokstaven 'Samech' har den numeriska motsvarigheten av 60 (60 gånger 10,000), emedan de sista tre bokstäverna på hebreiska stavar "perech," det vill säga tungt arbete.] Saltvattnet symboliserar tårarna som våra förfäder fällde i Egypten.

 

Yachatz - Att Bryta Matzan
Den mittersta Matzan på Sederfatet bryts i två. Den större delen läggs åt sidan för att sedan användas som Afikoman. Denna ovanliga handling fångar inte enbart barnens intresse återigen, utan påminner oss även om hur G‑d delade på Röda Havet för att möjliggöra det judiska folkets korsning över torrt land till den andra sidan. Den mindre delen av Matzan läggs tillbaka till Sederfatet. Den brutna mittersta Matzan symboliserar blygsamhet och äts senare som "fattigdomens bröd".

Maggid - Haggadan
 Vid detta ögenblick bjuds de fattiga in deltaga i Sedern. Sederfatet flyttas åt sidan och ett andra glas med vin hälls upp. Barnen ställer nu med nyfikenhet de fyra frågorna: "Ma nishtana halayla haze mikol haleylot?" - "Varför är denna kväll olik alla andra kvällar?" Varför endast Matza? Varför doppar vi? Varför bittra örter? Varför ligger vi lutade mot kuddar som om vi vore kungar? Barnens frågor leder till den mest betydelsefulla Mitzvan under Pesach, vilken dessutom är höjdpunkten av Sederceremonin: Haggadan - berättelsen om uttåget från Egypten. Svaret inkluderar en kort historisk översikt, en beskrivning av israeliternas påtvingade lidande, en uppräkning av de tio plågor som hemsökte egyptierna samt en genomgång av de mirakel som Herren framkallade för att frälsa sitt folk.

 

Rachtzah - Tvagning Före Måltiden
Efter att ha avslutat den första delen av Haggadan genom att (lutandes) dricka det andra vinglaset, tvättas händerna igen. Denna gång görs det med de sedvanliga välsignelserna, som görs innan man äter bröd.

Motzi Matza - Vi äter Matzan
Lyft upp de tre Matzot (med den brutna i mitten) och säg den sedvanliga välsignelsen för bröd. Sedan läggs den understa Matzan tillbaka på fatet. Med den översta Matzan och den brutna Matzan fortfarande upplyfta läses den speciella välsignelsen "Al Achilat Matza". Bryt sedan av en bit från varje Matza och ät bägge bitarna tillsammans, lutandes i din stol.

Maror - De Bittra Örterna
Ta av de bittra örterna och doppa i charoset, vilket du sedan skakar av. Läs välsignelsen "Al Achilat Marror" och ät, utan att luta Dig.

Korech - "Smörgåsen"
I linje med traditionen som den stora talmudiska rabbinen Hillel instiftade äts nu en "smörgås" gjord av Matzah och Maror. Bryt av två bitar av den undre Matzan. Doppa sedan bittra örter i Charoset och lägg mellan de två Matzabitarna. Säg "Kein asah Hillel..." och ät "mackan" med du lutar dig.

Shulchan Orech - Festmåltiden
 
Festmåltiden serveras nu. Vi börjar med att äta ett hårdkokt ägg doppat i saltvatten. En rabbin tillfrågades en gång om varför judar äter ägg under Pesach. "Därför att ägg symboliserar judarna", svarade rabbinen. "Ju mer ett ägg bränns eller kokas, desto hårdare blir det". OBS! Kycklinghals äts ej under Sedermåltiden.

Tzafun - Fram Från Gömstället
Efter måltiden tas den "gömda" Matzahalvan som lades åt sidan som Afikoman ("efterrätt") ut för att ätas. Den symboliserar Påsklammet som åts vid slutet av måltiden. Alla bör äta en bit av Matzan, lutandes, före midnatt. Efter Afikoman ätits varken dricker eller äter vi något mer, förrutom de två återstående glasen med vin.

 

Barech - Välsignelser Efter Måltiden
Det tredje vinglaset fylls och Bordsbönen läses. Efter Bordsbönen läses välsignelsen över vin och det tredje vinglaset drickes medans vi lutar oss åt sidan. Nu fyller vi på Eliyahu Hanavi's bägare med vin, samt våra egna glas för fjärde gången. Vi öppnar dörren till hemmet och läser en symbolisk inbjudan till profeten Eliyahu som är den som skall föranleda Messias ankomst.

Hallel - Sånger, Välsignelser
Vid denna stund, då vi erkänt Herren och Hans unika vägledning för det judiska folket, tar vi ytterligare ett steg och sjunger sånger av välsignelse. Efter vi läst Hallel läser vi ännu en gång välsignelsen över vin och dricker den fjärde vinbägaren, lutandes.

Nirtzah - Mottagande
Efter att ha genomfört Sedern som man skall kan vi vara säkra på att det har mottagits väl av den Allsmäktige. Vi avslutar med att säga "Leshana haba'a b'Yerushalyim" - Nästa år i Jerusalem.