Kära vän,

Väggalmanackan för 5783 (2022-2023), publiceras och skickas ut i augusti 2022 och innehåller judiska och svenska kalenderuppgifter, samt information om Chabads löpande verksamhet.

Kalendern skickas ut årligen, kostnadsfritt, till tusentals judiska hushåll i Stockholm med omnejd tack vare det generösa stödet vi mottar i form av Shana Tova hälsningar, datum dedikationer, företagsannonser samt gåvor från privatpersoner.    

Stor tack för att du stödjer vår kalender.  I denna osäkra tiden betyder din gåva extra mycket. 

Anmäl dig till vår utskickslista för att få en kalendern hemskickat.