Kära vän,

Väggalmanackan för 5782 (2021-2022) publiceras och skickas ut i augusti 2021. Den kommer  innehålla både judiska och svenska kalenderuppgifter, samt information om Chabads löpande verksamhet.

Kalendern skickas ut årligen till tusentals judiska hushåll i Stockholm med omnejd tack vare det generösa stödet vi mottar i form av Shana Tova hälsningar, datumdedikationer och annonser.   

Stor tack för att du stödjer vår kalender.  I denna osäkra tiden betyder din gåva extra mycket.