Hela formuläret ska fyllas. Ett formulär per barn.

Personuppgifter    
Namn:

Judiskt namn:

Pojke Flicka  
Skola:
Årskurs:
Personnummer:
Vårdnadshavare 1    
Namn:
E-post:
Mobiltelefon:
Gatuadress: Postnummer:
Postadress:
Vårdnadshavare 2    
Namn:
E-post:
Mobiltelefon:
Gatuadress: Postnummer:
Postadress:

Annan viktig information vi bör veta (allergier etc..)

  Jag godkänner att Chabad behandlar mina personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

 Mitt barn kan fotograferas och bilderna kan eventuellt användas för marknadsföring av Eftis.

Datum: Namn på förälder som skriver under: