Hela formuläret ska fyllas. Ett formulär per barn.

Personuppgifter    
Namn:
Judiskt namn:
Pojke Flicka

Skola:
Årskurs:
Personnummer:
Vårdnadshavare 1    
Namn:
E-post: Mobiltelefon:
Gatuadress: Postnummer:
Postadress:
Vårdnadshavare 2    
Namn:
E-post: Mobiltelefon:
Gatuadress: Postnummer:
Postadress:
Eftis information    
Måndagar mellan
och

Onsdagar mellan
och
 

Mitt barn behöver en transportlösning från Hillel till Eftis
Annan viktig information vi bör veta (allergier etc..)

Datum: Namn på förälder som skriver under: