Ett nytt projekt som är menat för barn i alla åldrar, så att de skall kunna läsa och låna Judiska böcker på hebreiska, jiddish och engelska. Det första bidraget till JBB fick Chabad Stockholm av JUS, och vi är mycket tacksamma för detta. De första böckerna är nu på plats och många mer är på väg in. Om du har judiska barnböcker som du inte längre använder eller om du vill donera böcker till JBB till ära av/ till minne av någon, kontakta oss gärna på [email protected]