Printed from ChabadStockholm.com

Eftis: d et roligaste sättet att lära dig hebreiska och judendom! 

Datum och priser

Läsåret 2016/17:
Mån. och/eller ons. 
13.00-17.00.
 
7 nov 2016 - 24 maj 2017
Priser: 
En eftermiddag/vecka: 1700kr 
Två eftermiddagar: 3200kr
JOMTOV-LABB (3ggr): 180kr 
Transport från Hillel: 400kr

Vad är Eftis?

Eftis ger barn i låg- och mellanstadieåldern möjligheten att lära sig spännande och roliga saker om judendomen med tonvikt på hebreiska. Barnen lär sig att läsa, skriva och prata hebreiska med hjälp av två innovativa och pedagogiska metoder: "Aleph Champ" och "JUST IVR-IT".

Varför Eftis?
  • Barnens förmåga att undersöka judendomen blir mycket bättre om de kan göra det på originalspråket – hebreiska. 
  • Eftis utvecklar och stärker barnens judiska identitet och stolthet, genom att höja deras judiska kunskapsnivå.
  • Aleph Champ och JUST IVR-IT ligger i framkanten av läromedel i hebreiska i dag. Programmen har utformats efter karate och kampsporters motivationssystem där barnen får en medalj i en speciell färg för varje nivå de klarar av. Barnen förstår att deras lärare är en svart Aleph Champion och att deras mål är att nå den nivån.
  • Ansvarig för verksamheten är Mina Greisman, utbildad lärare med lång erfarenhet av att undervisa barn, privat och i grupp.