Here's a great tip:
Enter your email address and we'll send you our weekly magazine by email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life, week after week. And it's free.
Printed from ChabadStockholm.com
Välkomna till Gan Israel Stockholm!

Här börjar din judiska sommarupplevelse! Gan Israel ger barn i åldrarna 3-10 ett stimulerande och roligt sommarprogram i en judisk atmosfär, under ledning av hängiven och professionell personal.

Gan Israel 2018 sker 25/6 - 13/7 (Vecka 26-28). 

FullSizeRender (3).jpg