Printed from ChabadStockholm.com

Anmälan

Anmälan

Online ansökningsblankett!

Var vänlig fyll i hela blanketten. En blankett per barn ska skickas.

Avsluta genom att klicka 'submit'.

KOLLO DELTAGARE

Namn Judiskt namn Personnummer Pojke/Flicka
 
Gatuadress Postnr Postort  
 
Skola Årskurs Hemspråk  
 
Jag vill anmäla kollodeltagaren
till följande veckor:

26 27  28 

   

MAMMA till kollo deltagare

Namn                                         Email

Gatuadress (om annat)                 Postnr            Postort

Mobil                     Telefon dagtid                Telefonbostad

PAPPA till kollo deltagare

Namn                                         Email

Gatuadress (om annat)             Postnr                Postort

Mobil                        Telefon dagtid                Telefonbostad

Övrigt:


Gan Israels anmälningsblankett samt hälsoblankett  måste vara ifylld och inskickad före ditt barn börjar på Gan Israel kollot.

Vi råder er att läsa vår informationssida  samt FAQ .

Jag/vi ger mitt barn tillstånd att vara med på alla utflykter,ta emot medicinsk behandling utifall ett nödfall skulle uppstå.

Namn på förälder som skriver under denna anmälningsblankett:

Datum för underskrift:

Mejladress: