Printed from ChabadStockholm.com

Eftis: d et roligaste sättet att lära dig hebreiska och judendom! 

Eftis Anmälan

Eftis Anmälan

Hela formuläret ska fyllas. Ett formulär per barn.

Personuppgifter    
Namn:
Judiskt namn:
Pojke Flicka

Skola:
Årskurs:
Personnummer:
Vårdnadshavare 1    
Namn:
E-post: Mobiltelefon:
Gatuadress: Postnummer:
Postadress:
Vårdnadshavare 2    
Namn:
E-post: Mobiltelefon:
Gatuadress: Postnummer:
Postadress:
Eftis information    
Måndagar mellan
och

Onsdagar mellan
och
 

Mitt barn behöver en transportlösning från Hillel till Eftis
Annan viktig information vi bör veta (allergier etc..)

Datum: Namn på förälder som skriver under:

Datum och priser

Läsåret 2017/18:
Mån. och/eller ons. 
13.00-17.00.
 
6 sep 2017 - 24 maj 2018
Priser: 
En eftermiddag/vecka: 1900kr 
Två eftermiddagar: 3600kr
Transport från Hillel: 500kr

Vad är Eftis?

Eftis ger barn i låg- och mellanstadieåldern möjligheten att lära sig spännande och roliga saker om judendomen med tonvikt på hebreiska. Barnen lär sig att läsa, skriva och prata hebreiska med hjälp av två innovativa och pedagogiska metoder: "Aleph Champ" och "JUST IVR-IT".

Varför Eftis?
  • Barnens förmåga att undersöka judendomen blir mycket bättre om de kan göra det på originalspråket – hebreiska. 
  • Eftis utvecklar och stärker barnens judiska identitet och stolthet, genom att höja deras judiska kunskapsnivå.
  • Aleph Champ och JUST IVR-IT ligger i framkanten av läromedel i hebreiska i dag. Programmen har utformats efter karate och kampsporters motivationssystem där barnen får en medalj i en speciell färg för varje nivå de klarar av. Barnen förstår att deras lärare är en svart Aleph Champion och att deras mål är att nå den nivån.
  • Ansvarig för verksamheten är Mina Greisman, utbildad lärare med lång erfarenhet av att undervisa barn, privat och i grupp.