Printed from ChabadStockholm.com

Judendom

Judendom

 Email
Här hittar du information om de judiska högtiderna.
Shabbat är den sjunde dagen då Hashem vilade från sin skapelse. På shabbat vilar vi från vårt arbete och från vardagen. Shabbat är en vilodag, men också en dag fylld av traditioner och andlighet.
"Kosher" betyder "passande" på hebreiska. Kosherlagarna talar om för oss vilken mat som är passande för en jude att äta.
En mezusa är en liten pergament rulle som innehåller två tora stycken: Shema och Ve-haja im shamoa. Dessa stycken framhäver vår tro på G-ds enhet och vår tillgivenhet till hans budord.
Tefillin är en av Torans viktigaste mitsvot. Den nämns fyra gånger: "Du ska binda dem som ett tecken på din hand och de ska vara ett märke mellan dina ögon".
 Email