Here's a great tip:
Enter your email address and we'll send you our weekly magazine by email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life, week after week. And it's free.
Printed from ChabadStockholm.com

Utflykter

Utflykter

 Email


Kollot skulle inte vara detsamma utan en rad olika utflykter, som t.ex. simning, bowling, picknick och museibesök.

På torsdagar kommer vi anordna heldagsutflykter. Vi lämnar kollot på morgonen, har picknick till lunch och kommer tillbaka till kollot vid slutet av dagen (Obs: Sista veckan kommer heldagsutflykten att bli på fredag. Torsdag kommer vi att ha avslutningsfest). De andra utflyktsdagarna kommer att vara halvdagar.

(Beroende på vädret kan vi komma att behöva ändra vissa utflykter, och i sådant fall kommer ni att bli informerade om detta).

 Email