Here's a great tip:
Enter your email address and we'll send you our weekly magazine by email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life, week after week. And it's free.
Printed from ChabadStockholm.com

Allt om Chanuka...

Allt om Chanuka...

 Email

Allt om Chanuka

 

Chanuka (Ljusfesten) är en av de judiska högtider vars firande är mest utbrett. Då är det dags för glada familjesammankomster runt hannukian (Chanukaljusstaken) med barnsånger, latkes (potatisplättar) som puttrar i pannan och lek med dreideln (den speciella Chanukasnurran). Hos några av oss framkallar Chanuka kära barndomsminnen, hos andra av oss förnyar den och förstärker vår judiska identitet. Ändå funderar vi sällan djupare på vad Chanuka egentligen betyder, kring dess historiska ursprung och dess aktualitet idag. Nog är Chanuka för oss mer än bara barnfester och längtan efter gångna tider?

 

Meningen med den här Chanukaguiden är att ge Dig såväl praktisk information som kunskap om den inre betydelsen av Chanukafirandet. Vi hoppas att Du får nytta och glädje av den!
Trevlig läsning!

Landet Israel styrdes av grekerna för ca 2200 år sedan. Till slut gjorde judarna uppror med hjälp av Mattatias och hans söner "mackabeerna". De besegrade fienden och återinvigde det vanhelgade templet.
Förutom att tända chanukian och sjunga Maoz tzur, så finns det många andra seder under chanuka, till exempel att spela dreidel, äta Latkes och ge Chanuka Gelt!
Vi tänder Chanukian, chanukaljusstaken, varje kväll under Chanukas åtta dagar.
Channuka är inte bara en påminnelse om svunna tiders mirakler. Det är en inspirationskälla som berikar våra liv med ljus och glimtar från vår rika judiska tradition.
 Email